Karteren riool door middel van aanboorzadel!

In opdracht van Verwelius Development B.V. heeft TerraCarta een rioolleiding van het Hoogheemraadschap van Rijnland in kaart mogen brengen in Zwammerdam!

 

De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op het terrein; hoek Spoorlaan-Steekterweg te Zwammerdam. Er is geconstateerd dat de betreffende rioolleiding in een gestuurde boring op enkele meters diepte over het terrein ligt, en dus veel te diep ligt voor proefsleuven of grondradar. In verband met de geplande nieuwbouw is onderzoek naar deze boring noodzakelijk. Het doel van dit onderzoek is namelijk om de rioolleiding inzichtelijk te krijgen om te kijken of het ontwerp van de nieuwbouw gerealiseerd kan worden, of er geen conflicten ontstaan en of dat deze leiding beschadigd wordt.

De boring bestaat uit een HDPE Ø250mm buis welke met goedkeuring en onder toezicht van het Hoogheemraadschap van Rijnland door TerraCarta is aangeboord door middel van een hiervoor bestemd aanboorzadel. Dit kon uiteraard pas gedaan worden in goed overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Door het aangeboorde gat kan de kunststof buis detecteerbaar gemaakt worden tot meer dan 15 meter diepte. Met behulp van detectieapparatuur heeft TerraCarta de buis daarna kunnen volgen. Op deze manier is er een duidelijke X, Y-ligging van de boring verkregen en een duidelijke indicatie van de diepte. Om de meting nog nauwkeuriger te maken is TerraCarta met haar eigen ontworpen spuitlans gaan lansen op de boorbuis om de meetwaarden te toetsen. Hierdoor is er onomstotelijk bewijs geleverd over de ligging van de buis met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Een samenspel van gyroscopie, radiodetectie, grondradar en de juiste dosis praktijkkennis!

De boring is uiteindelijk dertien keer door TerraCarta’s medewerkers aangelanst! Daarmee zijn de X, Y en Z-coördinaten van de boring bevestigd daar waar de bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden.

 

Wederom een succesvolle meting waar TerraCarta Verwelius Development B.V. wil bedanken voor de opdracht, en het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de medewerking!