Kabels en leidingen anno 2020 zijn HOT!!

 

Dat is mooi want wij hebben ons gespecialiseerd in deze nichemarkt vanaf 2008. De laatste jaren zien we echter een groeiende aandacht voor de problematiek. Er is aandacht vanuit onderwijs, netbeheerders, en grondroerders en die zetten de schouders er nu ook echt onder.

 

We zien diverse zaken ontplooien;

  • De inrichting van proeftuinen,
  • Het opnemen van graafschadepreventie in opleidingen,
  • Diverse technische digitale ontwikkelingen,
  • Verbeterde processen om schade te voorkomen,
  • En tot slot…… het opvoeden van opdrachtgevers.

 

Dat laatste is ook echt nodig, we hebben een wet gemaakt, een richtlijn gemaakt maar we lijken soms te verzanden in de uitleg van de geschreven regeltjes. Maar eigenlijk is het gebruik van je nuchter boerenverstand meer dan genoeg. Een aantal opdrachtgevers snapt dit en is bezig initiatieven te ontplooien die ook echt bijdragen. We zien leuke initiatieven voorbijkomen op social media en ook TerraCarta mag aan een aantal initiatieven deelnemen;

 

SHELL & TerraCarta

Samen met SHELL werken we aan een standaard voor het gebruik van detectietechnieken als grondradar (GPR) en radiodetectie ofwel elektromagnetisch lokaliseren (EML) aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. De eerstvolgende stap is op afstand een team aansturen en er zijn serieuze gesprekken gaande met partijen in Californië en Oman.

Natuurlijk is het fantastisch om aan een dergelijk programma te werken maar ook vanuit reguliere projecten weet Shell en de aan Shell gelieerde partijen ons te vinden en het bijzondere is hier…. Het gaat niet om geld maar het draait om kwaliteit, communicatie en veiligheid. Alleen dat, geeft een al enorme boost. De ruimte krijgen om een detectieonderzoek te conformeren geeft een enorme meerwaarde. Want door een detectieonderzoek na te graven en te evalueren leert zowel de onderzoeker als de nagraver, je moet ze de ruimte gunnen.

 

KPN & TerraCarta

Samen met KPN werken we aan efficiëntie, nagraven, terugkoppelen en verbeteren van de asset-data. Hiervoor verrichtten we veldwerk, graven we na en verbeteren we de dataset. Desalniettemin is er ook ruimte voor innovatie en waar we nu aan werken is niet de minste!

 

Wie wil er nou niet kunnen 3D-scannen met een mobieltje! Als grondwerkers simpelweg met hun mobiele telefoon een film kunnen toesturen wat ze die dag gedaan hebben en alles is 3D-geregistreerd? Dat lijkt opportuun maar we hebben al laten zien dat het mogelijk is!

3D-Laserscannen met mobieltje!