Groeien, Bloeien, Bestuiven

 

TerraCarta is een groeiende organisatie die voornamelijk gespecialiseerd is in het opsporen van kabels- en leidingen in de bodem. Met circa 100 man zijn zij dagelijks in de weer om een kijkje te nemen in de ondergrond. Zo bloeien haar diensten steeds verder uit. Gestuurde boringen opzoeken, grondradarscans voor een eerste indruk van de ondergrond in een gebied, of nader onderzoek met proefsleuven en radiodetectie, dit zijn de hoofdwerkzaamheden van de diensten die TerraCarta verleend. Waarbij zij haar kennis niet alleen bestuift op nationaal niveau, maar TerraCarta’s werkbijen gaan de hele wereld over.

 

TerraCarta vindt het daarbij belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. Naast dat er zorgvuldig en resultaatgericht gewerkt dient te worden, omdat de werkzaamheden verbonden zijn aan grote risico’s, is werken met passie en plezier bij TerraCarta een essentieel uitgangspunt.

Het werk dat de werknemers verrichten dienen zij te begrijpen en met eigen inzicht uit te voeren. Dit creëert meer expertise binnen de organisatie en maakt samenwerken met elkaar ontzettend interessant en aangenaam. Dat moet ook, want zowel binnen als buiten wordt er op een zelfstandige manier binnen een team gewerkt.

 

TerraCarta is heel erg gegroeid in de afgelopen jaren, en daar lijkt ook eerst nog geen einde aan te komen. Ze blijft zich uitbreiden zowel binnen de verschillende sectoren als daarbuiten. Er worden nog steeds nieuwe manieren van werken ontdekt en gecreëerd. Ook heeft TerraCarta mooie samenwerkingen, die al jarenlang lopen en waarbij er blindelings vertrouwen is ontstaan tussen beide partijen. Tevens zijn er nieuwe samenwerkingen waarbij de toekomst zal uitwijzen wat voor kansen daar gaan ontstaan.

 

Bij groei hoort ook uitbereiding; vandaag heeft TerraCarta dankzij de samenwerking met Autobedrijf Martens haar wagenpark uitbereid met drie gloednieuwe Volkswagen caddy’s!

Sleuteloverdracht drie gloednieuwe caddy’s aan directie.

Een technischere samenwerking van TerraCarta is die met Shell en Geolitix. Samen werken zij aan zogenaamde UGI (Underground Imaging).

Brandstof tank in Underground Imaging.

 

Tevens werkt TerraCarta samen via KLIC-Z met KPN en AVUS. Samen zijn zij bezig om doormiddel van fotogrammetrie de nieuw gelegde kabels driedimensionaal vast te leggen zodat er precies te zien is wat er in de grond gelegd is en er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan over of iets wel volgens afspraak in de grond ligt.

Een geheel andere samenwerking is die met Groundcontrol GMBH. Samen met hen wordt een ballast en geotechnisch onderzoek doormiddel van grondradar gecombineerd met het grondradaronderzoek naar kabels- en leidingen.

Ten slotte, heeft TerraCarta ook een samenwerking dichter bij huis. Namelijk die met: Kleine Weg- en Waterbouw te Hollandscheveld, waarmee TerraCarta graafschadepreventie onderzoek op het terrein van Campina uitvoert en waar de interesse ontstaan is om alle gevonden kabels op te nemen in een assetmanagement systeem

 

Voortdurend is TerraCarta bezig met het verbeteren en vernieuwen van haar diensten. In samenwerking, maar ook alleen. Want het is één ding om wereldkampioen te worden, maar om het te blijven is geheel iets anders. En daar is zij zich van bewust. Innovatie is dan ook één van de kritische succesfactoren van TerraCarta. Zowel de software als de hardware bestaan uit innovatieve technieken, die telkens geëvolueerd en geüpdatet worden. Zo is TerraCarta niet alleen vooroplopend met haar technieken, ook zorgt zij ervoor altijd op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving rondom graafschade(preventie), detectie, veiligheid, etc. in Nederland èn het buitenland.

 

TerraCarta staat altijd open voor nieuwe uitdagingen, met zowel opdrachtgevers als potentiële werknemers.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.