Glasvezel aanleg zonder graafschade!

 

TerraCarta werkt samen met KPN, van Gelder, VWT & MapXact in een onderzoek naar het voorkomen van graafschade. Er zijn in de aanloop naar de grootschalige uitrol van glasvezel al verschillende initiatieven ingezet en getoetst om graafschades te beperken. Initiatieven met technieken in de uitvoering zoals Augmented Reality, Grondradar en Proefsleuven bieden potentie, maar ondanks de extra informatie verkregen met dergelijke technieken, worden er toch nog steeds graafschades gemaakt. Dit zijn er nog te veel naar mening van KPN. Zodoende wordt er nu ook naar andere onderdelen in het proces ‘van initiatief tot aanleg’ gekeken.

 

TerraCarta is door KPN gevraagd om onderzoek te doen naar preventiemaatregelen over het hele bouwproces. We kijken hierbij naar informatieoverdracht, gebruik van informatie, volledigheid, regelgeving (WIBON, CROW 500) en technische kansen. Dit heeft ons al nieuwe inzichten en ideeën verschaft waarbij we verschillende processen kunnen vergemakkelijken. Soms kun je met een frisse blik hele eenvoudige maatregelen inzetten om het verschil te maken.

 

Een mooi voorbeeld van eenvoud is het vooraf (nog voorgaand aan het ontwerp) karteren van de bestaande telecomkabels. Immers het bestaande telecombed is de plek voor aanleg van glasvezel en met het karteren van bestaande telecom ontstaat direct de ontwerplijn, worden afwijkingen zichtbaar en kan daar direct op worden geanticipeerd. Zo komen techniek, ontwerp en schadepreventie samen in één handeling!

 

Trots dat we hieraan mogen deelnemen, op naar “schadevrije jaren” in de telecom 😉