Een mooi 2019 en wat gaat 2020 brengen?

 

TerraCarta heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Diverse grote spoorklussen in Nederland, Duitsland en België dienden zich aan en de vele oeververbeteringen in het land schreeuwden om onze inzet voor het in kaart brengen van zinkers en gestuurde boringen. Daarnaast hebben zich een aantal bijzondere kansen voorgedaan die we met beide handen hebben aangegrepen.

 

Drentse keien opsporen tot 16 meter diep:

De verdiepte ringweg bij Groningen. Over een lengte van 3400 meter moest om de 2 meter gaten geboord worden tot 16 meter diepte. In dat gat lieten we vervolgens een grondradar afzakken die om zich heen keek of er links of rechts een grote zwerfkei zat die het inslaan van damwanden kon bemoeilijken. Het boren van de gaten, het uitvoeren en verwerken van de metingen heeft zich in het project verfijnd tot een uniek stukje techniek.

En uiteindelijk is het heel bijzonder dat we een digitaal dwarsprofiel hebben vastgelegd van de Hondsrug, hoe mooi is het om te zien dat de stad Groningen uiteindelijk is gefundeerd op Drentse keien!


Van Californië tot Oman:

Het innovatieprogramma met Shell en GSWRX, waarbij we het opsporen van kabels en leidingen eenvoudiger en uniform gaan maken, heeft ons naar leuke plekken gebracht. Zo mochten we pompstations in kaart brengen van Los Angeles tot San Francisco, maar ook reisden we af naar het hart van Oman waarbij we in het midden van de woestijn onze dienstverlening hebben getoond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wat brengt 2020?

Ten eerste heeft KPN weer budget vrijgemaakt voor het corrigeren van afwijkende liggingen, Daarbij hebben we een enorm proefsleuven project gescoord en gaan we op een ander werk duizenden huisaansluitingen in kaart brengen. Zowel voor rail als voor water is inmiddels het materieel weer “up and running” en wat betreft buitenland? Net over de grens in Duitsland beginnen de voorbereidingen op een groot reconstructiewerk en Oman zal binnenkort een vervolg krijgen. Ondertussen zijn er nieuwe vragen bij ons voorgelegd uit Azië, dus wie weet waar we eind dit jaar weer op terug kunnen blikken… één ding is zeker, Team TerraCarta heeft ‘r zin in!!