Detectie zwerfkeien tot 16 meter !

 

TerraCarta is momenteel drukdoende met het karteren van zwerfkeien tot op 16 meter diepte.

 

De ringweg Zuid in Groningen wordt versterkt met damwanden, de ringweg doorkruist echter het uiterste puntje van de Hondsrug.

 

 

 

 

 

De Hondsrug bestaat deels uit keileem, wat weer bestaat uit onder andere leem en keien.

 

Die keien bemoeilijken het inslaan van de damwanden en zodoende moeten ze eerst worden opgespoord.

 

 

 

 

Met behulp van detectietechnieken worden de keien in kaart gebracht.
Door gaten te boren tot 16 meter diepte kan een meetsonde in het boorgat worden afgezakt waarna we tot enkele meters rond het gat kunnen “kijken”.
Op deze manier wordt stelselmatig en minutieus het traject gecontroleerd op aanwezigheid van zwerfkeien.