Detectie, Proefsleuven en Labelnummers!

 

TerraCarta staat bekend om haar expertise op het vlak van detectiemiddelen zoals grondradar en radiodetectie.
Een goed detectie onderzoek staat of valt echter met de mate waarin er zaken zeker gesteld worden met aanvullend onderzoek.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het vergelijken met bestaande tekeningen;
  • Het landmeetkundig controleren van deze tekeningen;
  • Inmeten van bovengrondse appendages;
  • Proefsleuven (in ons geval, veelal kleine proefgaten).

In complexere situaties, bijvoorbeeld met meerdere kabelbundels, is ook registratie en controle van labelnummers belangrijk.
We komen soms in situaties terecht waarbij onderdelen van een netwerk deels geruimd worden en deels blijven liggen.
In dat geval wil je natuurlijk wel de exacte ligging van de afzonderlijke kabels kennen.

Het vinden van een labelnummer vergt vaak doorzettingsvermogen en aanvullend graafwerk, het gebeurt echter niet vaak dat je te veel labelnummers vindt, in dit geval hebben we voor het eerst een “labelnummernest” gevonden met heeeel veel jonge labelnummertjes ?