TerraCarta Artificial Intelligence wie wat bewaart die heeft wat!

Artificial Intelligence, wie wat bewaart, die heeft wat!

TerraCarta heeft jarenlang al haar data netjes gerubriceerd en opgeslagen.
Grondradar-samples, foto’s van opgegraven objecten, lokale condities en weersomstandigheden.
Waarom hebben we dat gedaan? Gewoon een “gut-feeling” dat het wel eens handig zou zijn een database te hebben voor het herkennen van grondradar reflecties.
Inmiddels is deze database uitgegroeid tot enkele 10.000’en voorbeelden en wat blijkt? Het kan wel eens een wereldwijd unieke database zijn!

Machine learning
Begin dit jaar heeft Christian Versloot van AIME ons benaderd, die bezig is met zijn masterscriptie aan de Universiteit Twente, waarin hij onderzoekt welke state-of-the-art machine learning-algoritmes gebruikt kunnen worden om de karakteristieken van ondergrondse kabels en leidingen te bepalen.
Wat is het dan leuk dat je je eigen “gut-feeling” verwoord ziet worden door een ander, waarbij er zelfs nog allerlei hele interessante toevoegingen tevoorschijn komen die je eigen ideeën naar een hoger plan tillen.

Intelligence amplification
Intelligence amplification: een manier om machine learning in te zetten waarbij de mens niet wordt overgenomen, maar een adviesrol inneemt.
Het goed interpreteren van grondradardata ten behoeve van het herkennen van kabels en leidingen is vakmanschap.
Niet alleen het kunnen lezen van deze radardata is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het hebben van netkennis.
Simpelweg gesteld moet je weten dat een kabel kan slingeren en een buis niet.
Een vrijverval riool dat omhoog knikt en wegduikt is bijvoorbeeld niet logisch.
Het idee dat je een hulpmiddel kan inzetten bij het interpreteren van grondradardata, waarbij je mogelijke oplossingsrichtingen krijgt aangedragen.
Wat die reflectie voorstelt…. dat zou wel eens een enorme verbetering teweeg kunnen brengen!

AIME – TerraCarta
Het samen nadenken over het concept heeft al snel geleid tot ideeën waarin kennis, kunde en passie uitgedaagd zullen worden.
Daarnaast is er aandacht voor onze ontwikkelingen vanuit onverwachte hoek.
In een latere update meer over de samenwerking tussen AIME & TerraCarta en de betrokkenheid van een Multinational!