Weesleiding opgelost!

416-weesleiding-site1

TerraCarta is ingeschakeld door een gemeente om te onderzoeken of er een netbeheerder is toe te wijzen aan een kabel die als weesleiding gemeld is. 

Een grondroerder is tijdens zijn werkzaamheden een kabel tegengekomen die zijns inziens niet overeenkwam met de gegevens uit de graafmelding. Conform de graafmelding wordt er een kabelbundel gevonden maar daarnaast ook een extra kabelbundel, waarbij de grondroerder het vermoeden heeft dat het leidingen zijn van een bepaald type. De grondroerder benoemt dat vermoeden in de melding.

De grondroerder meldt deze bij het kadaster, waarna deze dat afstemt met de netbeheerders. Omdat geen van de netbeheerders leiding van het benoemde type als eigendom beschouwt, wordt de leiding als weesleiding in beheer van de gemeente gesteld.
TerraCarta is gevraagd om te onderzoeken wat voor leiding het betreft en heeft op de desbetreffende plaats een proefsleuf gegraven.

  1. In de proefsleuf worden inderdaad meerdere kabelbundels gevonden.
  2. Voorafgaand aan het veldwerk heeft TerraCarta informatie opgevraagd bij de verschillende netbeheerders voor nadere informatie als aantallen, labelnummers, kleur en diameters.
  3. Onderzoek in de proefsleuf geeft direct al een indicatie dat de grondroerder een onjuist vermoeden heeft geuit. We vinden wel een “extra” kabelbundel maar de aantallen, en diameters, kleur en materiaalsoort komen overeen met de informatie die ons is verstrekt door de netbeheerders.
  4. Door middel van nader onderzoek vanuit de proefsleuf met behulp van radiodetectie is al snel bevestiging van ons vermoeden gevonden. We plaatsen een signaal op de leidingen en lopen de ligging van het kabelbed na. Na 300m houdt het signaal ineens op. Ter plaatse wordt een gat gegraven en ons vermoeden wordt bevestigd. De kabels zijn ‘geknipt’.

We leggen de situatie vast, maken fotos en nemen contact op met de netbeheerders.

226-weesleiding-site2

Conclusie – het zijn verlaten oude leidingen die wel juist in de graafmelding vermeld zijn.

Doordat de grondroerder een vermoeden heeft geuit over het soort leiding en geen feitelijke informatie heeft benoemd als aantallen en diameters, hebben de netbeheerders al vrij snel geconcludeerd “dit is geen leiding uit ons netwerk”.

Nu ontstaat als snel de vraag: hoeveel effort mag je verwachten van de netbeheerder, de grondroerder of het kadaster?

128-weesleiding-site3

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl