Baggeren of graafwerkzaamheden? Eerst een waterbodemonderzoek!

Een specifieke vorm van bodemonderzoek is het waterbodemonderzoek. Ook op dit gebied kan TerraCarta u uitstekend van dienst zijn. Wij hebben namelijk al jarenlange ervaring in het uitvoeren van waterbodemonderzoeken. Als voorbereiding op het baggeren of graafwerkzaamheden wordt dit onderzoek uitgevoerd. Dat is vrijwel altijd noodzakelijk, het maakt niet uit wat de ingreep in de waterbodem is.

Waarom een waterbodemonderzoek?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor het in kaart brengen van een waterbodem. Wanneer er veranderingen worden aangebracht in de waterbodem moet hier vrijwel altijd melding van worden gemaakt of een vergunning voor worden aangevraagd. De informatie afkomstig uit het waterbodemonderzoek dient bij het indienen daarvan te worden toegevoegd. Als de waterbodem wordt verwijderd en een nieuwe bestemming krijgt is het noodzakelijk om te weten om wat voor materiaal het gaat. Daarbij moet gekeken worden naar zowel de chemische als fysische samenstelling van de waterbodem. TerraCarta Milieu kan dit onderzoek voor u verzorgen.

Kwaliteit van de waterbodem

Afhankelijk van de specifieke situatie, hanteren wij de meest geschikte onderzoeksmethoden om bijvoorbeeld de kwaliteit van de waterbodem vast te stellen. Zo kunt u ons inschakelen op het gebied van waterbodemonderzoek in geval van:

  • Zandwinning;
  • Bij wateren met een korte baggercyclus;
  • Voor het vaststellen en beoordelen van de waterbodem kwaliteit in jachthavens en kribvakken.

Er zijn wettelijke kwaliteitsnormen vastgesteld waaraan een waterbodem moet voldoen. Ook de toetsing hiervan kunnen wij voor onze rekening nemen. Wij brengen op basis van ons waterbodemonderzoek een duidelijke rapportage uit met indien gewenst een gedegen advies. Zo bent u ervan verzekerd dat het onderzoek kwalitatief goed is uitgevoerd en dat u beschikt over objectieve gegevens betreft de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem. Op basis daarvan kunnen de juiste vervolgstappen worden genomen.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl