KPN, Liander & TerraCarta karteren samen unieke zinker

In de Rotterdamse haven wordt de Nieuwe Waterweg 2 meter dieper gemaakt. De vraag is of de kabels en leidingen die het water doorkruisen diep genoeg liggen.

KPN is een bedrijf die leidingen heeft die de ‘watersnelweg van Nederland’ doorkruisen. Een aantal van deze leidingen stammen nog uit de jaren 70.

Uniek

Het opsporen van een zinker door de Nieuwe Waterweg is geen standaard klus. TerraCarta krijgt te maken met niet alledaagse omstandigheden zoals:

  • Een 500 meter brede watergang,
  • Een waterdiepte van 14 meter,
  • Getijde stroming,
  • Huizenhoge schepen,
  • Een hoog veiligheidsregiem,

Bij deze klus kan niet de standaard procdeure worden ingezet om de zinker op te sporen. Daarom is hierbij de hulp en expertise van het ‘Waddenzee team’ van Liander ingeschakeld. Dit team kan al varend de ligging en diepte van de kabel in kaart brengen. Afhankelijk van de signaalsterkte en kwaliteit wordt de ligging van de kabel met ‘bepaalde zekerheid’ in beeld gebracht.

Foto 1: Sjekkie? Nee! Registratie in de sleuf, 
Foto 2: Registratie in de sleuf, inmeten en vastleggen project tijd soort kleur diameter aantal labels,
Foto 3: Aanpellen voor het plaatsen van signaal,
Foto 4: Vastlegging met GPS.

Zekerheid

Deze ‘bepaalde zekerheid’ is afhankelijk van allerlei factoren. Dit is ook het punt waar TerraCarta haar expertise inbrengt. De ingemeten gegevens van Liander, de metingen van TerraCarta en uitgevoerde proefsleuven om te bevestigen, wordt de zekerheid dusdanig verhoogd dat er juiste conclusies kunnen worden getrokken. En hierbij wordt besloten om de leiding te laten liggen of te verwijderen.

Logisitiek

Ondanks de niet alledaagse omstandigheden is het team van specialisten van KPN, Liander en TerraCarta door initiatiefnemer Rijkswaterstaat uiterst positief beoordeeld op zaken als:

  • De afstemming met de vergunningverlener,
  • De snelheid waarmee het initiatief kon worden gestart,
  • Het soepel verlopen van de werkzaamheden,
  • De snelheid waarbij het resultaat tot stand is gekomen.

Foto 1: Voltallig team & meetboot
Foto 2: Meten haaks op de kabel
Foto 3: Pas op passerende flatgebouwen

De voorbereiding en communicatie door de Liassonmanager van KPN, de grondige technische afstemming tussen de specialisten van KPN, TerraCarta en Liander, en de kennis en ervaring van de betrokkenen hebben bijgedragen tot een succesvolle actie!

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl