Wet WION is grondroerdersregeling

Sinds juli 2008 is de WION wet van kracht. De afkorting WION staat voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, ook wel grondroerdersregeling genoemd. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat alle grondroerders een mechanische grondroering moeten vermelden in het KLIC kadaster. Alle ondergrondse kabels en leidingen zijn vastgelegd in het kadaster en kunnen worden opgevraagd door grondroerders. Op deze manier wordt de kans op incidenten verkleind.

Reden van de doorvoering van de WION wet

Jaarlijks waren er gemiddeld zo’n 40.000 meldingen van incidenten rondom ondergrondse kabels en leidingen. Deze incidenten ontstonden door een gebrek aan informatie over de ligging van reeds bestaande leidingen en kabels. Het kwam dan ook regelmatig voor dat bestaande leidingen en kabels werden beschadigd bij nieuwe mechanische grondroeringen. Omdat er ook gas- en olieleidingen in de grond liggen, kwam het voor dat er gewonden, en zelfs doden, vielen bij het beschadigen van deze leidingen. De Nederlandse overheid nam voorzorgsmaatregelen. De WION wet zorgt er tegenwoordig voor dat de kans op incidenten wordt verkleind.

Het KLIC kadaster

Wanneer grondroerders nieuwe leidingen of kabels willen leggen, moeten zij een melding maken bij het KLIC kadaster. Na de graafmelding heeft de grondroerder maximaal 20 werkdagen de tijd om te beginnen aan de graafwerkzaamheden. Na het doorvoeren van de graafwerkzaamheden ontvangt de grondroerder informatie over de ligging van reeds bestaande kabels en leidingen. Deze informatie moet te allen tijde op de graaflocatie aanwezig zijn. De grondroerder moet rekening houden met de ontvangen informatie en zal moeten voorkomen dat bestaande leidingen worden geraakt. Dit kan niet alleen beschadiging voorkomen, ook zorgt dit ervoor dat mensenlevens worden gered.

Niet alleen zorgen de grondroerders ervoor dat nieuwe leidingen en kabels worden verwerkt aan het kadaster, ook zijn er bedrijven die reeds bestaande kabels en leidingen opsporen en opnemen in het kadaster. Een bedrijf dat zich hiermee bezighoudt, is TerraCarta.

Wat TerraCarta voor u kan betekenen

Wilt u dat wij de ondergrondse situatie in kaart brengen en de gehele voorbereiding en afhandeling hiervan op ons nemen? Neem dan contact met ons op! Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.