Het doorgeven van een KLIC melding

Wanneer u machinaal gaat graven dan bent u wettelijk verplicht om van tevoren een graafmelding te doen. Deze graafmelding wordt ook wel KLIC melding genoemd. KLIC is de afkorting voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum en wordt verplicht vanuit de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). Hoe u een KLIC melding doorgeeft en wat u hier vervolgens mee moet doen, leest u hieronder.

Hoe geeft u een KLIC melding door?

Eenmalige KLIC melding

Een eenmalige KLIC melding kunt u doorgeven met behulp van het formulier KLIC graafmelding. Dit formulier dient samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, per post of digitaal te worden verstuurd.

KLIC melding grondroerder

Bent u een grondroerder en geeft u regelmatig KLIC meldingen door? Dan kunt u inloggen in Mijn Kadaster. Ook is het mogelijk om een oriƫntatieverzoek in te dienen om de huidige ondergrondse infrastructuur in te zien. Daarnaast kan er ook een calamiteitenmelding verricht worden om persoonlijk letsel, economische- en/of milieuschade te voorkomen tijdens graafwerkzaamheden.

Na het melden van uw graafwerkzaamheden ontvangt u informatie over het grondgebied waar u wilt graven. Deze informatie moet te allen tijde op de graaflocatie aanwezig zijn.

662-graven-breder-en-hoger

Niet graven, maar wel informatie ontvangen

Wanneer u een grote klus op de planning heeft staan, is het verstandig om goede voorbereidingen te treffen. Wanneer u wel de informatie van het kadaster ontvangt, maar nog niet wilt graven, kunt u een oriƫntatieverzoek aanvragen bij het kadaster. In dit geval ontvangt u de benodigde informatie voor de omgeving waar u in de toekomst wilt graven. Deze informatie geeft u echter niet het recht om ook op deze locatie te graven. Wanneer u daadwerkelijk wilt gaan graven, moet u alsnog een graafmelding doorgeven.

Terugmelden

Indien tijdens de grondwerkzaamheden afwijkingen ten opzichte van de aangeleverde WION informatie wordt aangetroffen, verplicht de wet u deze afwijking terug te melden, zodat de informatie weer geactualiseerd wordt. Dit geldt voor alle kabels en leidingen waarbij dit geconstateerd wordt, dus niet alleen van de kabels en leidingen die voor uw project of werkzaamheden van belang zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie omtrent de KLIC melding? Op de website van het kadaster vindt u verdere informatie over hoe u de melding aanvraagt. Daarnaast kunt u voor meer informatie ook terecht op de bij TerraCarta. Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.