Veranderingen voor u als grondroerder

Als grondroerder voert u mechanische graafwerkzaamheden uit. Waar u vroeger gebruik kon maken van de vrijblijvende zelfregulering van KLIC, moet u tegenwoordig gebruikmaken van WION, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Deze wet is in 2008 doorgevoerd door de Nederlandse overheid en dient onder andere ter bescherming van de bestaande ondergrondse kabels en leidingen.

De diverse veranderingen

De afgelopen jaren zijn er een aantal dingen veranderd voor u als grondroerder. Waar u voorheen zonder melding kon graven , moet u tegenwoordig een melding doen bij het kadaster. U zult zich misschien afvragen waarom deze veranderingen zijn doorgevoerd.

DeĀ WION wet is ontstaan als gevolg van de vele incidenten die elk jaar voorkomen bij ondergrondse kabels en leidingen. Jaarlijks waren er gemiddeld zo’n 40.000 meldingen van incidenten rondom ondergrondse kabels en leidingen. Niet alleen werden de al bestaande kabels en leidingen beschadigd door mechanische grondroering, ook vielen er ongelukken waarbij mensenlevens in gevaar kwamen. De Nederlandse overheid wilde het aantal ongelukken laten afnemen en de mensenlevens in bescherming nemen. Een kadaster zal ervoor moeten zorgen dat er in de toekomst minder ongelukken voorkomen en dat alle Nederlandse leidingen en kabels in kaart worden gebracht.

152-35.1-kabel-wiwar-breder

Wat is uw rol binnen WION?

Wanneer u als grondroerder graafwerkzaamheden uit wilt voeren, dient u dit te melden aan het kadaster. U moet deze werkzaamheden uiterlijk twee dagen voor aanvang van uw werkzaamheden melden, en kunt dit maximaal 20 dagen van tevoren doen. Wanneer u te maken heeft met een gebied waar gevaarlijke leidingen liggen, is het mogelijk dat u te maken krijgt met voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen ook worden opgelegd door de netbeheerder van dat graafgebied. Naast het melden van de graafwerkzaamheden, dient u ook de nieuwe kabels en leidingen te melden aan het KLIC kadaster. TerraCarta kan u assisteren bij het gehele WION proces van A tot Z.

Wat TerraCarta voor u kan betekenen

Benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen op het gebied van WION of het controleren van de WION informatie? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.