WION

In het najaar van 2008 is er veel verandert op het gebied ondergrondse kabels en leidingen. Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, ook wel KLIC genoemd, werd onderdeel van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wet is in het leven geroepen om onder andere het gevaar en de economische schade rondom mechanische grondroering te verminderen. Naar aanleiding van de WION wet is het KLIC kadaster ontstaan. In dit kadaster worden alle leidingen en kabels in kaart gebracht die onderdeel zijn van de ondergrondse netten.

Grondroerders en het KLIC kadaster

Wanneer u mechanische graafwerkzaamheden wilt uitvoeren, krijgt u te maken met het KLIC kadaster. U dient een graafmelding te doen bij het kadaster. Na uw melding ontvangt u informatie over de ligging van ondergrondse leidingen en kabels. Deze informatie moet door u worden bestudeerd voordat u met uw graafwerkzaamheden begint. De informatie die u heeft ontvangen, moet te allen tijde op uw graaflocatie aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Met behulp van de ontvangen informatie wordt de kans dat u reeds bestaande leidingen en kabels raakt kleiner.

Waarom is het KLIC kadaster noodzakelijk?

Jaarlijks worden er gemiddeld 40.000 meldingen gedaan van incidenten rondom ondergrondse kabels en leidingen. Niet alleen is er tijdens mechanische grondroering kans op het beschadigen van bestaande leidingen en kabels, ook zijn er in het verleden gewonden en zelfs doden gevallen bij soortgelijke werkzaamheden. Dit komt omdat grondroerders te maken kunnen krijgen met gas- en elektriciteitsleidingen. Wanneer deze ondergrondse leidingen worden geraakt, is er kans dat mensenlevens in gevaar komen. Dit is dan ook één van de redenen dat het KLIC kadaster in het leven is geroepen.

Check en dubbelcheck

Naast het vermelden van nieuwe leidingen door grondroerders zijn er ook bedrijven die de reeds bestaande kabels en leidingen in kaart brengen. Het komt regelmatig voor dat de aangeleverde kabel- en leidinggegevens onvoldoende betrouwbaar en actueel zijn. In veel gevallen is absolute zekerheid en nauwkeurigheid van de ligging vereist. Eén van deze bedrijven is TerraCarta. Wij sporen bestaande kabels op en leggen deze kabels vast in het KLIC kadaster. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Wat TerraCarta voor u kan betekenen

Benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen op het gebied van WION of het controleren van de WION informatie? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.