Verrichten terrein- en landmetingen

Bij nagenoeg alle bouw- en graafwerkzaamheden zijn land- en terreinmetingen van belang. Niet alleen hetgeen er zich bevindt boven het grondoppervlak, maar zeker ook de ondergrondse infrastructuur, heeft invloed op het verloop van het werkproces. Juist hierin is TerraCarta gespecialiseerd. Daarbij kan worden gedacht aan detectie van kabels en leidingen en(riool)buizen of andere objecten in de bodem, maar bijvoorbeeld ook aan het in kaart brengen van de laagdiktes van bijvoorbeeld storende lagen.

Kabel- en leidingdetectie

Een belangrijk onderdeel van de terreinmeting door TerraCarta betreft het detecteren van kabels, leidingen en (riool)buizen in de bodem. Dit is niet alleen verplicht door de WION, maar het zorgt ook voor tijd- en kostenbesparing. Wordt er immers een kabel of leiding geraakt tijdens de werkzaamheden, dan zorgt dat voor vertragingen en toenemende kosten. Door een kwalitatief en betrouwbaar kabel- en leidingonderzoek te laten uitvoeren door TerraCarta, bent u deze problemen een stap voor. Zo kunnen graafwerkzaamheden of bijvoorbeeld het plaatsen van gestuurde boringen in goede banen worden geleid.

574-foto-tereinmeting

Laagdikte meten

De laagdiktes in de ondergrond zijn van belang bij de planning en uitvoering van diverse bouw- en graafwerkzaamheden. Zo voert TerraCarta laagdikte detecties uit in de civiele techniek van onder meer spoor- en wegenbouw. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan bijvoorbeeld worden bepaald hoeveel asfalt er vrijkomt bij een wegreconstructie of wat de ballastdikte is bij een spoorse bovenbouwvernieuwing. Ook bij een kwalitatieve constructiebeoordeling, zoals het vaststelling van de betondekking of geotechnische gesteldheid van een onderbouw/cunet, is laagdiktedetectie van belang.

Kortom, er zijn diverse situatie denkbaar waar laagdiktes van belang zijn. In die situaties biedt een grondradar uitkomst. Dit detectiemiddel kan onder meer worden ingezet bij:

  • Detectie van de ballastdikte bij spoorbouw;
  • Detectie van de asfaltdikte bij wegenbouw;
  • Vaststellen van de bodemopbouw;
  • Kartering van geotechnische gesteldheid;
  • Vaststellen van de betondekking bij constructies;
  • Opsporen van constructieafwijkingen;
  • Hoeveelheidsbepalingen.

Terrein- en landmeten is digitaal inmeten

Bij het vastleggen van land- en terreinmetingen maakt TerraCarta gebruik van digitaal inmeten. Zo worden meetresultaten direct digitaal vastgelegd. Dit zorgt voor flinke besparingen in tijd en kosten.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op! Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer
0528 – 234 406.