Sonderen ter voorbereiding van bouw en renovatie

In de voorbereiding op verschillende bouw- en renovatieprojecten kan sonderen een belangrijke rol spelen. TerraCarta voert een sondering uit door een stang met kegelvormige punt (conus) in de grond te drukken, waarbij de mechanische weerstand van de grond gemeten wordt. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de opbouw is van de bodem en de draagkracht van de aanwezige lagen.

Toepassing van een sondering

Bij het uitvoeren van een sondering brengt TerraCarta in kaart wat het draagvermogen van de grond is. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer er een funderingsadvies moet worden uitgebracht of bij specifieke civiele technische toepassingen, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een spoortrace.

Gebruikte techniek

Bij het sonderen wordt er ook gemeten wat de kleef is; het draagvermogen van een onderdeel van een kleef- of heipaal. Veel aannemers schakelen een deskundig en gespecialiseerd bedrijf in voor het uitvoeren van sonderingen. TerraCarta heeft hiermee dan ook de nodige ervaring.

Het sonderen voert TerraCarta uit met behulp van een sondeerwagen, waarin zich een hydraulische pers bevindt. De sondeerstaven met kegelvormige punt, de zogenaamde sondeerconussen, worden de grond ingedrukt. Deze conussen worden met een constante snelheid in de grond gedrukt, waarbij de weerstand wordt gemeten. Op deze manier wordt de draagkracht van de grond nauwkeurig vastgesteld. Dit is van belang om te weten voor de toekomstige belasting van de grond.

TerraCarta

Op het gebied van bodemonderzoeken is TerraCarta de specialist waarnaar u op zoek bent. Door het uitvoeren van sonderingen, eventueel in combinatie met aanvullende bodemonderzoeken, kan worden vastgesteld hoe de bodemopbouw is en of er eventueel sprake is van verontreiniging. Indien nodig, voorzien wij u van een passend advies op basis van de resultaten van ons bodemonderzoek.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op! Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer
0528-234 406.