Asfaltonderzoek voor wegenbouw

TerraCarta is de specialist op het gebied van asfaltonderzoek. Met name in de wegenbouw komt dit vanzelfsprekend veelvuldig voor. Bij aanleg van lokale (open) bestrating of bij de aanleg van asfaltwegen, kennis van de ondergrond blijft hierin belangrijk! Het in kaart brengen van bijvoorbeeld asfaltdikte, verzakkingen of funderingsdikte is onze expertise. Daarnaast worden wij ook ingezet voor het onderzoeken naar teerhoudend asfalt en de verzadigingsgraad van onder andere ZOAB.

Een asfaltonderzoek laten uitvoeren

TerraCarta heeft jarenlange ervaring met het in kaart brengen van obstakels en ondergrondse objecten. Deze ervaring is ook van belang bij het aanleggen van nieuw asfalt. Vooraf wordt er een asfaltonderzoek verricht om bijvoorbeeld de huidige dikte van het asfalt te registreren en of er eventuele verzakkingen zijn die eerst opgehoogd dienen te worden alvorens nieuw asfalt aangebracht kan worden.

Tevens kan het onderzoek waardevolle informatie opleveren over de milieutechnische kwaliteit en eventuele verontreiniging van de onderliggende bodem.

627-foto-asfalt-onderzoek

Het asfaltonderzoek in de praktijk

Allereerst wordt door door een radarmeting in beeld gebracht hoeveel lagen asfalt er zijn en welke soortenasfalt het betreft. Op locaties waar in de radarmetingen veranderingen worden waargenomen, kunnen gericht asfaltboringen worden geplaatst. De asfaltkern wordt door ons getest op de aanwezigheid van teer. Als de teerwaarden hiertoe aanleiding geven, kan vervolgonderzoek worden uitgevoerd.

Teerhoudendheid van asfalt

Vanaf 1995 mag er in Nederland geen teerhoudend asfalt meer worden toegepast omdat teer zeer schadelijk is voor het milieu. Dit betekent niet dat er geen wegen meer zijn welke voorzien zijn van teerhoudend asfalt. Om te kunnen constateren of het asfalt volgens de huidige normen de juiste consistentie teer bevat, kan TerraCarta een onderzoek verrichten naar de teerhoudendheid. Zo bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de geldende richtlijnen omtrent de milieu hygiƫnische kwaliteit van vrijkomend asfalt.

Blijkt uit het onderzoek dat het asfalt geen teer bevat, dan kan het eventueel worden hergebruikt voor nieuw asfalt!

Wat TerraCarta voor u kan betekenen

Benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen op het gebied van asfaltonderzoek of het controleren van teerhoudend asfalt? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.