Overheden

Belangrijke opdrachtgevers voor TerraCarta zijn de (semi) overheden. Deze (semi) overheden voeren vaak opdrachten uit binnen hun beheersgebied en huren daarbij de hulp in van specialistische bedrijven als TerraCarta. Vaak wordt een ingenieursbureau ingeschakeld als opdrachtgever namens de overheid, maar regelmatig ontvangt TerraCarta de opdracht rechtstreeks.

672-7.1-overheden

Opdrachtgevers van multidisciplinaire projecten

De toepassingen van grondradar en aanvullende technieken voor deze vaak complexe vraagstukken is enorm. In veel gevallen worden de onderzoeken in de onderzoeksfase uitgevoerd, maar het komt ook voor dat er juist een controle op de uitvoering wordt gevraagd. Bij TerraCarta zijn diverse hoger technisch geschoolde projectleiders werkzaam, die affiniteit hebben met de (semi) overheid. Hierdoor kunnen deze projectleiders zich goed verplaatsen in de vraag en gaan ze kordaat en oplossingsgericht te werk .

(Semi) overheden waar TerraCarta regelmatig (multidisciplinaire) projecten voor uitvoert zijn onder andere:

  • Gemeenten (onder andere Den Haag, Hoorn, Kaag en Braassem, Nijkerk, Smallingerland, Vlaardingen);
  • ProRail;
  • Provincies (onder andere Limburg en Zuid Holland);
  • Stichting Waternet Amsterdam;
  • Waterschappen (onder andere Hunze en Aa’s, Rijn en IJssel, en Scheldestromen).

Vraagstukken van deze (semi) overheden zijn vaak zeer uiteenlopend en vragen vaak om diverse toepassingen zoals:

  • Civiel (onder andere opsporen en in kaart brengen van riool persleiding, in kaart brengen van kabels en leidingen ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers);
  • Waterbouw (onder andere opsporen van gestuurde boringen bij aanbrengen damwanden en opsporen van beverholen in dijklichamen);
  • Spoorbouw (onder andere opsporen van kabels en leidingen en obstakels bij spoorvernieuwingen en in kaart brengen van kunstwerken in de spoorbaan).

Meer informatie?

Nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! Dat kan via het contactformulier of via telefoonnummer 0528 – 234 406.