Opsporingen en karteren in de industrie

TerraCarta vervaardigd voor de industriële sector diverse kaarten zoals; kabelkaarten, funderingsrestkaarten, verontreinigingskaarten of een combinatie hiervan. Gecombineerde kabel/obstakel- en verontreinigingskaarten geeft u de juiste inzicht en informatie over wat er zich afspeelt in de bodem van industriegebied. Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van WION waardoor wij u altijd van het juiste detectieadvies kunnen voorzien.

654-industrie-breder

Manier van karteren op industriële locaties

Om de infra op terreinen waar geen of onjuiste informatie voor handen is kan detectie uitkomst bieden. TerraCarta brengt op diverse industriële locaties de kabel- en leidingsituaties in kaart aan de hand van het volgende stappenplan;

 • Grondradardetectie onderzoek
  Met dit meetinstrument, welke door middel van uitzenden en ontvangen van signaalpulsen een grafisch profiel genereert, wordt een continue profiel gemaakt van de ondergrond
 • Radiodetectie onderzoek (op basis van bovengrondse elementen)
  Middels radiodetectie worden magnetische velden gebruikt om metalen weer te geven
 • Analyse resultaten versus beschikbare informatie
  Het verschil tussen de resultaten wordt geanalyseerd
 • Nagraaf plannen en uitvoeren van proefsleuven
  Eventueel wordt er nagraafwerkzaamheden verricht of proefsleuven gemaakt om de ondergrondse situatie exact te controleren

Als resultaat van het stappenplan komt hieruit voort een tekening met daarin alle informatie betreft diameters, kleuren en soorten van de kabels en leidingen.

Bodemverontreiniging in kaart brengen

Bodemvervuiling, ook wel bodemverontreiniging genoemd, komt vaak voor op plaatsen waar zich industrie bevindt. Grond waar oude gasfabrieken of metaalverwerkingsbedrijven hebben gestaan kan bijvoorbeeld cyaniden of zware metalen bevatten. Dit kan schadelijk, of zelfs dodelijk, zijn voor de gezondheid wanneer men grondwerkzaamheden gaat verrichten t.b.v. sanering. Middels diverse detectietechnieken kunnen wij vooraf in kaart brengen waar er zich verontreinigingen bevinden om vervolgens een gedegen adviesplan uit te brengen aan het saneringsbedrijf.