TerraCarta Milieu verricht AP04-partijkeuringen en indicatieve partijkeuringen. Met de resultaten van een partijkeuring kunnen de afvoer- en eventuele hergebruikmogelijkheden van grond worden bepaald.

Waarom een partijkeuring?

Bij grond- en graafwerkzaamheden komen hoeveelheden grond vrij. Om de afvoer- en hergebruikmogelijkheden hiervan te bepalen, is inzicht vereist in de milieuhygiënische kwaliteit. Bij transport over de openbare weg is dit inzicht zelfs verplicht.

Voorafgaand aan de werkzaamheden kan een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit, ook wel AP04-onderzoek genoemd, worden verricht. Als uit deze keuring blijkt dat de partij bestaat uit bruikbare, schone grond, kan het worden toegepast in een ander werk.

Bij kleine partijen grond, bij onbruikbare grond of bij grond waarvan vermoed wordt dat het verontreinigd zal zijn, is een AP04-partijkeuring niet raadzaam. De kosten van zo’n partijkeuring wegen niet op tegen het financiële voordeel dat wordt behaald met hergebruik van de grond. In een dergelijk geval verrichten wij een ‘indicatieve partijkeuring’. Zo’n keuring is zeer betrouwbaar, veel goedkoper maar formeel minder waard; de grond hergebruiken in een ander werk is met een indicatieve partijkeuring niet toegestaan.

Hoe gaat een partijkeuring in zijn werk?

Verspreid over de partij worden boringen verricht en grepen genomen. Een partijkeuring kan worden uitgevoerd op materiaal in depot of -middels grondboringen- in vaste bodem.

Het aantal boringen en de boordiepte, zijn afhankelijk van het werk (hoogte van de partij, ontgravingsdiepte e.d.). In totaal worden 100 grepen uit de partij genomen, waarvan twee identieke monsters worden samengesteld.

De monsters worden door een erkend laboratorium geanalyseerd en de analyseresultaten worden getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze toetsing levert een eindoordeel (bijvoorbeeld ‘Wonen’), waarmee kan worden bepaald óf en waar het materiaal kan worden toegepast.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl