Milieukundige Begeleiding

TerraCarta Milieu levert milieukundige begeleiding ten behoeve van de BRL 6000 conform de eisen aan kennis en ervaring beschreven in protocol 6001 (milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg). De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding is te zien als een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit:

  • Sturing van het uitvoeringsproces (processturing) en
  • Verificatie van het behalen van de doelstelling omtrent de sanering/nazorg (verificatie)

Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl