TerraCarta Milieu verricht grondwateronderzoek voor verschillende doeleinden. Vaak wordt grondwateronderzoek periodiek uitgevoerd, bijvoorbeeld bij handhaving van een Milieuvergunning of na afloop van een bodemsanering. Ook voeren wij grondwateronderzoek uit bij aanvraag van een lozingsvergunning bij het Waterschap.

Waarom grondwateronderzoek?

Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van grondwateronderzoek.

Veel bedrijven zijn op grond van hun Milieuvergunning verplicht periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) grondwateronderzoek te laten verrichten. Periodiek onderzoek wordt ook wel ‘monitoring’ genoemd. Door de onderzoeksresultaten jaarlijks met elkaar te vergelijken, kan bepaald worden of in de tussentijd bodemverontreiniging is ontstaan. Dergelijke onderzoeken worden bijvoorbeeld verricht bij ondergrondse olietanks, bij tankstations en bij stortplaatsen. Ook bij afgeronde bodemsaneringen wordt het grondwater soms nog jarenlang onderzocht.

Daarnaast verricht TerraCarta Milieu zogenaamde ‘actualisatie-onderzoeken’. In de loop der jaren kan de verontreinigingssituatie in de bodem sterk veranderen. Met een onderzoek van het grondwater op het terrein, kan betrekkelijk eenvoudig en goedkoop worden bepaald of de resultaten van een eerder bodemonderzoek nog juist zijn.

 

Tot slot verricht TerraCarta Milieu grondwateronderzoek voorafgaand aan graafwerkzaamheden. Om graafwerkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, is vaak bronbemaling nodig. Het opgepompte water dient te worden geloosd, op open water of op de riolering. In beide gevallen is toestemming van het Waterschap (‘lozingsvergunning’) en inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater nodig.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl