Een mooi 2019 en wat gaat 2020 brengen?

Een mooi 2019 en wat gaat 2020 brengen?   TerraCarta heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Diverse grote spoorklussen in Nederland, Duitsland en België dienden zich aan en de vele oeververbeteringen in het land schreeuwden om onze inzet voor het in kaart brengen van zinkers en gestuurde boringen. Daarnaast hebben zich een aantal bijzondere…