Provincie Zuid Holland project WION PZH

Provincie Zuid Holland project WION PZH In het kader van de wet WION heeft Sweco in juni 2015 opdracht gegeven aan TerraCarta voor het uitvoeren van een kabel- en leidingonderzoek. Doel van dit onderzoek is de ligging van zinkers, gestuurde boringen en kabels en leidingen te bepalen bij circa 80 bruggen, 5 sluizen en circa…